Elektrik dağıtım şirketleri depolama yatırımının şebeke yatırımından kârlı olması halinde tesis kurabilecek

elektrik dagitim sirketleri depolama yatiriminin sebeke yatirimindan k rli olmasi halinde tesis kurabilecek zbmEJymU

ANKARA, 10 Mayıs (Reuters) – Elektrik dağıtım şirketleri, depolama tesisi yatırımının, yeni şebeke yatırımından kârlı olması halinde depolama tesisi kurabilecek. Şirketlerin, fayda-maliyet analizleriyle bunu ispatlaması gerekiyor.

Resmi Gazete’nin 9 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan elektrik piyasasında depolama faaliyetleri yönetmeliğine göre, yönetmelik hükümleri sınırları içinde kalmak kaydıyla, elektrik üretim tesisine bütünleşik, tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi ile müstakil elektrik depolama ve şebeke işletmecileri tarafından elektrik depolama tesisi kurulabilecek.

Bu kapsamda; üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslı bir üretim tesisine, üretim tesisinin lisansına derç edilen elektriksel kurulu gücünü aşmayacak şekilde, tüketiciler de ilgili şebeke işletmecisi tarafından uygun bağlantı görüşü verilmesi, kurulu gücünün ilgili tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü aşmaması halinde depolama tesisi kurabilecekler.

Tedarik lisansına sahip olunması ve 2 MW kurulu güçten düşük olmamak kaydıyla, aynı tedarik lisansı kapsamında bir veya birden fazla müstakil elektrik depolama tesisi kurulabilecek. Bu çerçevede gerekli şartları sağlayan tesisler, yan hizmetlere, dengeleme birimi niteliğini haiz olanlar dengeleme güç piyasasına katılabilecek.

Dağıtım şirketleri tarafından tesis edilen elektrik depolama tesisleri, dağıtım faaliyeti dışında kullanılamayacak. TEİAŞ, yatırım planlarında yer almak kaydı ile pilot uygulamalar kapsamında ve ticari faaliyete konu edilmeksizin depolama tesisleri kurabilecek.

Yönetmelik kapsamındaki elektrik depolama ünitesi veya elektrik depolama tesisleri için yapılacak başvurular elektrik şebeke yönetmeliğinin geçici 1. maddesinde yer alan kriterlerin TEİAŞ tarafından ilan edildiği tarihten bir ay sonra yapılabilecek.