Çocuğa BES, trafik sigortasına ayar

cocuga bes trafik sigortasina ayar 5j7tRB2s

Mithat Yurdakul – TBMM’ye sevkedilen kanun teklifine göre, motorlu araçlar zorunlu sigortasında kullanılan destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatı hesaplamalarında doğum ve ölüm istatistikleri kullanılacak. Hesaplamalarda bu oranlara göre beklenen ömür süresi değerlendirilerek, ödemeler düzenlenecek.

Teklifle, destekten yoksun kalan hak sahibinin, ölümüne sebep olan kazadaki kusuruna karşılık gelen tazminat talepleri, üçüncü kişinin gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zararlar, zorunlu sigorta kapsamı dışına çıkarılacak. Araçta değer kaybı tazminatı oluşmasına sebep olmayacak küçük hasarlar, hurdaya çıkan araçlarda değer kaybı tazminatı, terör eyleminde kullanılan aracın uğradığı zarar da zorunlu trafik sigortası kapsamından çıkarılacak.

Prim ve kredi

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, “Finansal İstikrar Komitesi” olarak yeniden yapılandırılacak. Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin, ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primleri, 30 Haziran 2022’ye kadar kullanacakları kredilerde, faiz bakiyesinden düşülecek. Teklifle, 18 yaşın altında çocuklar, bireysel emeklilik sistemine (BES) dahil olabilecek. Teklifin gerekçesinde, 18 yaşın altındakilerin, velileri aracılığıyla konut hesabı vb. hesaplarla birikim yapabildiğine dikkat çekilerek, yurt içi birikimlerin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Sandık, meslek kuruluşu ve şirketlerindeki emeklilik birikimleri BES’e aktarılabilecek. Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan tek bir belge haline getirilecek.

Nükleer riske sigorta teminatı

Sigortacılık Kanunu kapsamında “Özel Riskler Merkezi” oluşturulacak. Merkez, sigorta teminatında zorluk bulunan nükleer riskler gibi alanlarda teminat sağlayacak.

Merkezin hangi riskleri kapsama alacağını Cumhurbaşkanlığı belirleyecek. Düzenleme kapsamında terör, afet, savaş gibi olaylar karşısında deniz ve hava ulaşım araçları için taminat sağlanabilecek. DAP, DÖKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Haziran 2021’de sona erecek görev süreleri, 5’er yıllığına uzatılabilecek.

Kanun teklifiyle, geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanan ve çek ödemelerinde karmaşaya yol açan, her türlü çekin bankaya ibrazını yasaklayan yasa maddesi de değiştirilecek. Buna göre, çekin karşılığı bulunması halinde ödeme yapılacak. Karşılığı bulunmaması veya kısmen bulunması halinde ise “karşılıksızdır” işlemi yapılmayacak. Karşılıksızdır işlemi yapılmayan çekler, 1 Haziran 2021’den itibaren süre içinde ibraz edilebilecek.