Elektrik şirketlerine depolama izni çıktı

elektrik sirketlerine depolama izni cikti UzURpkac

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tedarik lisansına sahip olmak ve 2 megavat kurulu güçten düşük olmamak kaydıyla, aynı tedarik lisansı kapsamında bir veya birden fazla müstakil elektrik depolama tesisi kurulabilecek.

Dağıtım şirketleri fayda-maliyet analizleriyle yeni şebeke yatırımından daha ekonomik olduğunu ispat etmek kaydıyla elektrik depolama tesisini, tesis bazında Kurul onayıyla yatırım planları kapsamında kurabilecek.