Kısa vadeli dış borç stoku Kasım’da 134,6 milyar dolara yükseldi

kisa vadeli dis borc stoku kasimda 1346 milyar dolara yukseldi fINNg13q

Investing.com – Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre %9,5 oranında artışla 134,6 milyar ABD dolarına yükseldi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %0,3 oranında azalarak 55,5 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %1,7 oranında azalarak 57,7 milyar ABD doları oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre %6,1 oranında artarak 8,1 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %3,6 oranında azalarak 20,3 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %8,3 oranında azalışla 12,3 milyar ABD doları oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %8,8 oranında artışla 14,8 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre %3,5 oranında artarak 52,4 milyar ABD doları seviyesine yükseldi.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre %1,8 oranında azalarak 24,6 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %0,8 oranında azalarak 88,7 milyar ABD doları oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %28,4 oranında artarak 57,8 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %1,6 oranında azalarak 76,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. 2019 yıl sonunda 67 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2020 Kasım sonu itibarıyla 511 milyon ABD doları oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 78 milyon ABD doları oldu.

2020 Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %43,8’i ABD doları, %28,3’ü euro, %12,4’ü TL ve %15,5’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2020 Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 184,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 16,7 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %22,6, Merkez Bankası’nın %11,6, özel sektörün ise %65,8 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

Yazar: Deniz Engin