Son dakika: Ramazan Bayramı tatili uzayacak mı? Tam kapanma ile çalışanlar…

son dakika ramazan bayrami tatili uzayacak mi tam kapanma ile calisanlar NRAFRNUg
6098b8385542832b285b8fee

Milliyet’ten Cem Kılıç’ın yazısı:

29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’ta sona erecek olan tam kapanma süreci, Ramazan Bayramı’nı da kapsıyor.

6098b8c85542832b285b8ff2

Bu dönemde, tam kapanmadan muaf olan bazı işyerlerinde fiziksel mesafeyi azaltmak ve tam kapanma sürecinin koronavirüs salgını ile mücadeledeki etkinliğini artırmak üzere Ramazan Bayramı tatili işveren tarafından uzatılabilir.

6098b8d65542832b285b8ff5

12 Mayıs Çarşamba arife günü başlayan ve 15 Mayıs Cumartesi günü sona eren Ramazan Bayramı’nın öncesindeki pazartesi gününden itibaren 2.5 günün tatil edilmesiyle işyerlerindeki yoğunluğun azaltılması ve böylece virüsün yayılma hızının daha da kesilmesi mümkün olabilir. Tatil sürelerini birleştirebilmek için çeşitli yollar bulunuyor.

6098b8ea5542832b285b8ff8

Nasıl olacak?

İş Kanunu’nda düzenlenen “telafi çalışması” uygulaması, bu gibi durumlar için… Düzenlemeye göre, işveren resmî tatillerden önce veya sonra iş yerini tatil ederek bütün çalışanlarına izin verebilir.

6098b90e5542832b285b8ffb

Bu bayramda da işveren bayram öncesindeki 2.5 günü tatil ederek, söz konusu günlerdeki çalışmaları için çalışanlarına 2 ay içerisinde telafi çalışması yaptırabilir. Mevcut tedbirler doğrultusunda, önümüzdeki dönemde koronavirüs salgınının kontrol alınması açısından daha olumlu bir tablo olabileceği öngörüldüğünden, iş yerinde daha güvenli çalışılabilecektir.

6098b9295542832b285b8ffd

Günlük 3 saati geçemeyecek

Telafi çalışması, tatil sonrası belirli periyotlar halinde ve Kanundaki hükümlere uygun olarak işyerinde daha fazla çalışılarak gerçekleştirilebilir. Ancak telafi çalışması günde 3 saatin üzerine çıkamadığı gibi işyerinde günlük çalışma süresi de 11 saati aşamaz.

6098b92c5542832b285b8fff

Bu anlamda, örneğin günde 9 saat, haftada 5 gün çalışılan bir işyerinde günde en fazla 2 saat telafi çalışması yaptırılabilir. Günlük çalışma süresi 11 saati geçemeyeceği için bu işyerinde telafi çalışması günde en fazla 2 saat olabilecektir. Günde 1’er saat veya yarım saatlik süreler şeklinde de telafi çalışmasının yaptırılması mümkündür.

6098b97a5542832b285b9001

ARİFE GÜNÜ TARTIŞMALI

Yarım mı, yoksa tam mı?

Arife günü çalışılması gereken yarım güne karşılık işverenin yıllık izin kullandırıp kullandıramayacağı, işçinin bu yarım gün için yıllık izin talep edip edemeyeceği tartışmalı konular arasındadır.

6098b97c5542832b285b9003

İş Kanunu’nun 56. maddesine göre, “yıllık ücretli izin süreleri tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir.” Fakat mevzuat yarım günlük yıllık ücretli izin kullanılabileceğine dair bir hüküm içermiyor. Konu farklı şekilde yorumlanabiliyor.

6098b9b35542832b285b9005

Kesintisiz süre

Bu noktada değerlendirilmesi gereken “bölümden” ne anlaşılması gerektiğidir. Kanun yıllık ücretli izni gün üzerinden belirlediğinden, kanunun gün kavramına üstünlük tanıdığı düşünülebilecektir. Aynı şekilde, yıllık ücretli iznin temel amacı da çalışanın yıl içinde mümkün olduğunca kesintisiz sürelerle dinlendirilmesi olduğundan, ilgili hükmün günü esas aldığı sonucuna ulaşılabilecektir.

6098b9e05542832b285b9007

Tatil günü çalışma olur mu?

Telafi çalışması yaptırmak isteyen işveren bunu işyerinde çalışılan günlere bölmek zorundadır. İş yerinde haftanın 5 günü çalışılıyorsa, cumartesi ve pazar günleri telafi çalışması yaptırılamaz. Diğer yandan, işveren telafi çalışmasını iş yerini kapattığı günün bitiminden itibaren 2 ay içerisinde yaptırmak zorundadır. Bu bakımdan, 2 aylık sürenin dolmasının ardından işçilerin telafi çalışması yapmaya zorlanması mümkün değildir.

6098b9e55542832b285b900b

İşçi onayı aranmaz

İşveren Ramazan Bayramı öncesindeki süre için iş yerini kapatarak telafi çalışması yapmaya karar verdiğinde işçilerden muvafakat almasına gerek yoktur. Bu bakımdan, işçilerin de bu duruma riayet etmemek gibi bir hakları bulunmuyor. Yani, işçi istese de istemese de telafi çalışması yapmak zorundadır.

6098ba1c5542832b285b900d

Ek ücret ödenmiyor

Telafi çalışması yapılan dönemde günlük çalışma süresinin üzerinde çalışan işçiler bu nedenle işverenden fazla mesai ücreti talep edemezler. Telafi çalışmasına konu olan günlerde çalışmadıkları günler için ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılmayan işçiler aynı şekilde telafi çalışması döneminde günlük çalışma süresinin üzerinde çalıştıkları günler için fazla mesai ücreti alamazlar.

6098b9e25542832b285b9009

Amaç ne?

Kanunda telafi çalışmasının getirilmesinin amacının da bu yarım günlük sürelerin yıllık izin süresinden düşülemeyecek olması olduğu düşünülebilecektir. Aynı şekilde kanundaki “işveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez” hükmü de aynı görüşü desteklemektedir. Bu nedenle, yarım güne karşılık yıllık izin süresinin düşürülemeyeceği, yıllık iznin en azından bir gün olarak kullanılması gerektiği yorumlanmaktadır.