İstanbul’un göbeğinde bulundu: Dünya göç haritasını değiştirebilecek

istanbulun gobeginde bulundu dunya goc haritasini degistirebilecek
bc51a89b0a7fefe207ce40cc227c2d03c57325aa
Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattının Beşiktaş İstasyonu olacak alanda, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından 2016’dan bu yana arkeolojik kazılar yapılıyor.

cf38b3810b02ccccefe09c46bd2494a3b1560086
Tüm hızıyla devam eden kazıları sekteye uğratacak hava olaylarından alanın korunması için, dev bir iskele kuruldu ve üzerine branda serildi.

3ebdf1080c35dcf5a0d338eb486435d15d5e4817
Yapılan çalışmalarda 1910 yılında yapılmış tramvay hattı ve depolarına ait kalıntıların yanı sıra geç Osmanlı dönemi ve ardından orta ve geç Bizans dönemi kalıntılarına rastlandı.

b8af22cf0f721de300cb7cb4d9fb0b7ac2ba6913
Bu katmandan hemen sonra ise, Boğaz hattı için çok önemli olan Helenistik ve Roma dönemine ait küçük buluntular ortaya çıkarıldı.

9b6880f92b0c1a9f8cfb9c7bb6abe05c5469d223
Ancak Beşiktaş’taki kazılarda arkeologları en çok heyecanlandıran buluntularla, bu katmanlardan sonra karşılaşıldı. Günümüz deniz seviyesinden 1 buçuk metre derinlikte, dairesel plan veren taş dizileri görüldü.

aa2c46d53df0ab2b3f42e9a0486b09da4f4c7464
Çalışmalar ilerledikçe bu yapıların, kurgan tipi mezarlar olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de bulunmuş en eski kurgan tipi mezarların, İlk Tunç çağına ait olanların hepsi ‘kremasyon’ yani yakılarak gömüldüğü için, kemikler çatlamış ve ufalanmış durumda.

be8bf2a54b70ef40b787ddb08d92152b86b65a1f
O nedenle alandaki arkeologlar çalışmalarını, dişçi aletleriyle ve titizlikle sürdürüyor. Çok ince bir çalışma yapılarak tüm mezarlar açılıyor ve belgeleniyor.

f219672e6fdc14a422ab8d6c864be2f4a5d66e30
2016’dan bu yana devam eden kazılarda karşılaştıkları buluntular ile ilgili Polat, şunları söyledi:

27c00d5e7eefefa1aa9f8c5a6871491aac7a5b41
“İçinde bulunduğumuz kazı alanı, Beşiktaş istasyon alanı. Biz burada İstanbul Arkeoloji Müzeleri olarak 2016 yılında çalışmalara başladık. Burası biliyorsunuz, Beşiktaş Meydan’da. Hemen meydan seviyesinden itibaren başlayan çalışmalarda yüzeyden 2 metreye kadar güncel dolgu ardından, 1910 yılında yapılmış tramvay hattı ve depolarına ait kalıntılara ulaştık. Bu kalıntılar koruma kurulu kararı ile kaldırıldıktan sonra çalışmalara devam edildi. Hemen altından geç Osmanlı, ardından orta ve geç Bizans dönemi olmak üzere Bizans dönemi buluntularına rastladık. Bu katmandan hemen sonra ise, Boğaz hattı için çok önemli olan klasik dönem, yani bizim M.Ö. 6. yüzyıl dediğimiz klasik, Helenistik ve Roma dönemine ait küçük buluntulara rastladık. Bunlar esasında bu bölgede yapılmış ilk kazıda çıkan bulgular olması nedeniyle önemliydi. Ama esas Beşiktaş için önemli olan, bu klasik dönem dolgusunun hemen altında günümüz deniz seviyesinden 1 buçuk metre aşağıda dairesel plan veren taş dizilerine rastlanmış olması. Buradaki dairesel planlı taş dizilerinin, biraz kazılar ilerlediğinde kurgan tipi mezarlar olduğu açığa çıktı. Yaklaşık M.Ö. 3500 yani kronolojide ilk Tunç dediğimiz çağlara ait. Bu dairesel plan veren taş dizileri halindeki kurganların içinde ve dışında, yaklaşık 82 adet mezara rastladık. Bu 82 adet mezarın 75 tanesi kremasyon yani yakarak gömülmüş iskeletlere ait. 7 tanesi ise inovasyon dediğimiz yani doğrudan gömü olan mezarlardı.”

6e05c9819a0e78c9e124d50f4d7c097a2e21d6b2
İlk Tunç çağına ait bu kurganların içinde, farklı tipte gömü çeşitlerinin olduğunu gördüklerini dile getiren Polat,

67e6f17413edfe67d68787edabbce31bb70a418a
“Yakılarak gömülen iskeletler, çok ufalanmış kemikler halinde karşımıza çıkıyor. Burada bazı kurganların içerisinde, direkt yerinde yakılmış ve orada bırakılmış mezarlar mevcut, bazı mezarların içerisinde de farklı bir yerde yakılıp, pişmiş toprak kapların içine konulup getirip buraya gömülmüş mezarlar da mevcut. Bu mezarların içinde, iskeletlerle beraber, mezar hediyeleri olduğunu gördük. Çoğunluğu bunların pişmiş toprak kaplar. Çok az miktarda ise arsenikli bakır dediğimiz aletler tespit ettik. Bunlarla beraber küçük oyuncak arabaların tekerlekleri olabilecek pişmiş topraktan objeler tespit edildi” şeklinde konuştu.

6bd6b41a26d61703a45f29ac674f64c2b81b117b
Buradaki mezarların, Türkiye’de bulunmuş en eski kurgan tipi mezarlar olması nedeniyle öneminin büyük olduğunu ifade eden Polat, şöyle devam etti:

c0394e37096e8990e3a5c7be9b23ffcbe7239cd7
“Bunlar ilk Tunç çağlarına ait. Burada bir mezarın içerisinde, iki adet pişmiş toprak figürin tespit ettik. Biri büyük, biri küçük olmak üzere ayak ucuna, birbirlerine değecek şekilde mezara yerleştirilmişlerdi. Bunların önemi ise, bu figürinlerin benzerini bugüne kadar bulamamış olmamız. Figürinlerin üzerinde bazı semboller yer almaktaydı. Biraz araştırdığımız zaman bunların runik alfabe sembolleri olduğunu gördük. Romanya tarafında Vinca kültüründe görülen semboller.”

d0e9dfd80910e7191a47f39af196d2c30d39c1a2
Mezarlar sayesinde ulaştıkları verilerin, dünya göç haritasını değiştirebileceğini ve bu nedenle çok önemli olduğunu vurgulayan Polat, “Dünya göç haritasına baktığımız zaman, Karadeniz’in Kuzey’inden, Balkanlardan Anadolu’ya doğru bir göç olduğu görülmekte Tunç çağında. Ama buradaki son veriler, buradaki mezarlar, içerisindeki küçük buluntular ve runik alfabe sembolleri değerlendirildiği zaman, Anadolu’dan Baklalara, oradan Avrupa’nın Kuzeydoğusu ve Karadeniz’e doğru göç haritasını değiştirebilir. Bundan dolayı, Beşiktaş kurganları çok önemli. Burada yerinde yakılıp gömülen mezarlar da literatür için ilk örnekler. Buradaki bir örnekte şunu gördük, ceset yakılmadan önce hocker pozisyonunda, yani cenin pozisyonunda ağaçların üzerine yatırılıyor, üzerine ağaç seriliyor ve bu şekilde yakılıyor. Daha önce nasıl yakıldığına dair elimizde bir veri yoktu. O nedenle bu da literatür için çok önemli” diye konuştu.

71771e3660533def3c88abad1871fa4eb031c880
Buradaki buluntuların akıbetinin ne olacağı ile ilgili ise Polat, “Şu an arkada gördüğünüz çalışma, Bu metro istasyonunun ikinci bölümü. Birinci kısımda çıkan kurganlar ilgili kurul kararınca istasyonun en üst kısmında sergilenmek üzere belgelenerek kaldırıldı. Bu kısımdaki yeni çıkardığımız kurganlar da büyük ihtimalle kaldırılıp onlarla beraber, metronun en üst kısmında sergilenecek” dedi.

577468ce335425e337505aef7ae70c42d4d42f48

fad3ed5d9843860caf68ecd792705d23673bd409

3e64708aa4a44d3c9d83273d36b61590adfe4837

59c16d2da92aadf5c833d4278f043c13d6cc110d

188a335bacbf5fd1721e5fc8142d14e9b26b3a80

189d48f0b2c8cabfb460291e3ddf13957825f1c0

32c4bf23b2f59615d36d378b0ec0b4404dfcb2c8

fc2f1d06cbab6d2f8d70ddf18100a4f335ea8232

ecdaed16db420fabbf56252a14f0aaf834e3601e

64b16c78e17568ac1456e3abb1ec054b863127e9

c6ae3ffeeed34fc46c6a0fee31d7d4d3026ba1f9