TBMM Başkanı Şentop, Danıştayın kuruluş yıl dönümü ile İdari Yargı Günü’nü kutladı

tbmm baskani sentop danistayin kurulus yil donumu ile idari yargi gununu kutladi Z8LhsqiC

 

Şentop, yayımladığı mesajında, Danıştayın, idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunun denetimi konusunda çok önemli görevler üstlendiğini hatırlattı.

Mustafa Şentop, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye’nin yapısında 1868’de gerçekleştirilen değişikliklerin sonucunda Şura-yı Devlet ismiyle kurulan Danıştaya, kanun ve tüzük taslaklarını incelemek, hükümet ile şahıslar arasındaki davaları görmek, devlet memurlarını yargılamak gibi çok önemli görevler verildiğini anımsattı.

Şentop, “Bu anlamda, her ne kadar yargısal fonksiyonunu sürdürmesinde dönemin özelliklerinden kaynaklanan bazı kesintiler yaşanmışsa da Danıştayın danışma, inceleme ve idari yargılama faaliyeti konularında 1868’den bugüne sahip olduğu 150 yılı aşkın tecrübe, Türkiye’nin yargı ve hukuk tarihi açısından çok kıymetlidir.” ifadesini kullandı.

Cumhuriyetin ilanından sonra kabul edilen tüm anayasalarda düzenlenen Danıştayın, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yargı erkinin en önemli aktörlerinden biri olduğuna dikkati çeken Şentop, 1982’de kurulan idare, vergi ve bölge idare mahkemelerinin ise idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunu denetleme görevinde Danıştaya, 39 yıldır başarıyla katkı sağladığını belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

“Bugün itibarıyla Danıştay ve diğer idari yargı mercilerimiz, ülkemizin hukuk devleti olma vasfının temel özelliklerinden biri olan ve Anayasamızın 125’inci maddesinde ifadesini bulan ‘idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır’ kuralının hayata geçirilmesi bakımından vazgeçilmez önemde bir işlevi yerine getirmektedir. Danıştayın ve diğer idari mahkemelerimizin söz konusu işlevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hakkıyla, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerinden asla ödün vermeden yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum.

Danıştay Başkanı’nın, Danıştay meslek mensuplarının, idari hakimlerin, Danıştayda ve idari yargı mercilerinde çalışan personelin ve idari yargıda görev üstlenen avukatların Danıştay ve İdari Yargı Günü’nü tekrar kutluyor, çalışmalarında kendilerine üstün başarılar diliyorum.”